Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka

Game Hub d.o.o. kao vlasnik ovih Internet stranica vrlo ozbiljno shvaća zaštitu Vaših osobnih podataka.

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka - GDPR), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, tvrtka:

Game Hub d.o.o.
Remetinečka cesta 7, 10020 Zagreb
OIB: 85116474036
MBS: 04788788
Vlasnici: Broadcast d.o.o.
Direktor i odgovorna osoba:  Dunja Trojan, Lovro Lajoš

se obvezuje da neće zloupotrebljavati osobne podatke iz obrasca narudžbe i ostalih kontakt formi, niti ih prosljeđivati trećim stranama i svojim poslovnim partnerima te je izradila ovu Izjavu o privatnosti i sigurnosti.

Izjava o privatnosti i sigurnosti je jednostrano obvezujući pravni akt zasnovan na temeljnim načelima u obradi osobnih podataka, kojim se regulira koji podaci korisnika se prikupljaju, na koji način se takvi podaci obrađuju, u koje se svrhe upotrebljavaju. Izjava o privatnosti i sigurnosti ujedno upoznaje korisnike usluga s njihovim pravima u prikupljanju i daljnjoj obradi osobnih podataka, sve u svrhu zaštite njihove privatnosti u širem smislu.

Izjava o privatnosti i sigurnosti temelji se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu oportunosti (svrhe obrade), načelu obrade u neimenovanom (anonimiziranom) obliku. 

Izjava o privatnosti i sigurnosti se primjenjuje na sve usluge koje nudi tvrtka Game Hub d.o.o., pri čemu je cilj Izjave na jasan i transparentan način upoznati korisnike s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima. Prije svega, korisnici mogu se u svakom trenutku obratiti tvrtki Game Hub d.o.o. sa zahtjevom za izmjenu ili dopunu i/ili ažuriranje podataka koji se na njih odnose, kao i sa zahtjevom za očitovanje o tome u koje svrhe žele ili ne žele da se njihovi podaci obrađuju.

Za obradu osobnih podataka odgovorna je tvrtka:

Game Hub d.o.o.
Remetinečka cesta 7, 10020 Zagreb
OIB: 85116474036
MBS: 04788788
Vlasnici: Broadcast d.o.o.
Direktor i odgovorna osoba:  Dunja Trojan, Lovro Lajoš

Kontakt podaci osobe odgovorne za zaštitu i upravljanje osobnim podacima je Dunja Trojan- dunja.trojan@broadcast.hr


Privatnost podataka

Slanjem upita, potpisom ugovora ili neposrednim kontaktom, klijent je suglasan da tvrtki Game Hub d.o.o. dobrovoljno stavlja na raspolaganje svoje podatke. Klijent dozvoljava da se isti koriste u cilju zaštite osobnih interesa u svim poslovima koje ugovara s tvrtkom Game Hub d.o.o.

Tvrtka Game Hub d.o.o. se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima korisnika ovih stranica kao i svojih klijenata, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira korisnike o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime, odnosno podaci uklone s lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici zaklade i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Sakupljanje i obrada osobnih podataka uključuje i prosljeđivanje osobnih podataka korisnika trećim osobama i trgovačkim društvima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Trećim osobama smatraju se sve fizičke osobe i trgovačka društva koje su neophodne za realizaciju ugovorenih poslova.

Korisnik/klijent je suglasan da tvrtka u skladu s gore navedenim uvjetima, koristi osobne podatke dvije godine nakon isteka potpisanog ugovora


Potraživanje spremljenih osobnih podataka

Korisnik u svakom trenutku može zatražiti ispis svih osobnih podataka koje tvrtka Game Hub d.o.o. prikuplja i obrađuje u svrhu pružanja boljeg i kvalitetnijeg korisničkog iskustva – upitom za potraživanje ispisa spremljenih osobnih podataka klikom na ovaj mail

Definiranje osnovnih osobnih podataka korisnika

Ove stranice u korisničkim segmentima mogu od korisnika zatražiti osnovne osobne podatke, a to su u navedenom smislu isključivo:

  • ime i prezime
  • ime tvrtke
  • e-mail adresa
  • broj telefona

Tvrtka Game Gub d.o.o. od svojih korisnika preko korisničkih segmenata stranice neće potraživati nikakve druge osobne podatke, izuzev i prema mogućnosti gore navedene.


Pravo na zaborav

Tvrtka Game Hub d.o.o. informira korisnike o načinu korištenja prikupljenih podataka te redovito daje mogućost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške svrhe i svrhu održavanja kvalitete usluge.

Ukoliko želite brisanje navedenih osnovnih podataka iz naše baze, molimo pošaljite upit za brisanje svih osnovnih osobnih podataka klikom na ovaj mail.


Pravo na ulaganje prigovora

Korisnik ima pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ako se podaci obrađuju za potrebe legitimnog interesa voditelja obrade. U tom slučaju će tvrtka Game Hub d.o.o., kao voditelj obrade, prestati obrađivati osobne podatke, osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu osobnih podataka u odnosu na prava korisnika, odnosno u slučaju kada obrada podataka služi radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Ukoliko se osnovni osobni podaci korisnika obrađuju za potrebe izravnog marketinga, korisnik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu za potrebe izravnog marketinga, osobito ako se osnovni osobni podaci koriste u svrhu izrade profila.

Korisnik može uložiti prigovor slanjem upita, odnosno prigovora preko ovog mail


Dopuna zakonske obavijesti

Zadržavamo pravo izmjena i ispravke ovog dokumenta. Molimo vas da se uputite na ovu stranicu s vremena na vrijeme, kako biste imali pregled novih informacija.